Hvor Skoven dog er frisk og stor

af   Hans Christian Andersen


Hvor Skoven dog er frisk og stor
Kukkuk!
Skovmærker der, og Jordbær groer,
Kukkuk!
I træets Bark er Mærke sat,
der fik jeg Kys en maaneklar Nat,
Kukkuk! faldera! kukkuk!

I Maaneskin er smukt at gaae,
Kukkuk!
I Skov ved Solskin ligesaa,
Kukkuk!
Af Kukkeren jeg vide faaer,
hvor mange Kys og Leveaar,
Kukkuk! faldera! kukkuk!

Gjør ikke Verden dig for tung,
Kukkuk!
Husk paa Du kun er eengang ung,
Kukkuk!
Skovmærker groer og Jordbær groer,
og Kukkeren veed naar og hvor,
Kukkuk! faldera! kukkuk!


* * *